Видео урок

Видео към лекцията "Memory game" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/yT5lOi_cu6k