Видео - 30 октомври 2016г.

Видео към лекцията "Цикъл for(). Рисуване на квадрат, триъгълник, else() 23.10.2016г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/AZ46MUAuIEM