Видео - 06.11.2016г.

Видео към лекцията "Racer. Различни скорости за враговете, дървета, камъни. Добавяне на картинка в кода. (06.11.2016г.)" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/hRzMhYCNrzQ