Видео - 06.11.2016г.

Видео към лекцията "НОД-алгоритъм на Евклид. Char променливи - 06.11.2016г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/U1vWdi4p4F0