Видео - 13.11.2016г.

Видео към лекцията "Asteroids с много врагове. Врагове накодени с масиви. Картечница (13.11.2016г.)." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/NLoGZaNvwA0