Видео - 13 ноември 2016г.

Видео към лекцията "Char променливи - продължение. - 13 ноември 2016г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/_cqvo5jYz2U