Видео

Видео към лекцията "Работа на PHP с потребителите" от курса Октомври 2011 - Въведение в уеб технологиите и езика PHP.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rWIgMyQ3egw&list=PLF4lVL1sPDSkB0I86qI8T_SPeE2V7-1N8