Видео - 18 ноември 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "CSS Overview" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Hof3dIjFddU