Видео урок

Видео към лекцията "HTML основи" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Lw_7Bf8v4EA