Видео

Видео към лекцията "Windows 8 - Инструменти за разработка" от курса Лято 2012 - ЛИШ - Програмиране за Windows 8, Metro и WinJS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=iVzgfa7dHoU&feature=player_detailpage&list=PL54511B9E641A0B6E