Видео - 27 Ноември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Дефиниране на класове" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=k-0-cJ06kKM&list=PLF4lVL1sPDSlnETkQg5TGDwX2vjo8FLVl&index=1