Видео - 27 Ноември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Основни принципи в ООП - Наследяване, Абстракция, Полиморфизъм, Енкапсулация" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p_Cflygztg8&feature=youtu.be