Видео 20.11.2016г.

Видео към лекцията "Игра Snake с двуизмерен масив. Рисуване на поле. 27.11.2016г." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Po2XZ29d1q8