Видео

Видео към лекцията "Жизнен цикъл на Windows Store приложенията" от курса Лято 2012 - ЛИШ - Програмиране за Windows 8, Metro и WinJS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?list=PL54511B9E641A0B6E&v=0AYF_uj_VA4&feature=player_detailpage