Видео - 30 ноември 2016 - Мартин

Видео към лекцията "CSS Layout" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sAqjeXLNWg0