Видео - 2 декември 2016 - Стивън

Видео към лекцията "Препроцесори за CSS: LESS" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/93c8saXhGjo