Видео - 8 май 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Препроцесори за CSS: Stylus" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=isWtPub3T4k