Видео - 25 януари 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Препроцесори за CSS: SASS" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0CTMuTk2EZs