Видео

Видео към лекцията "Основен Data binding в WinJS" от курса Лято 2012 - ЛИШ - Програмиране за Windows 8, Metro и WinJS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wruuxF_quWE&list=PL54511B9E641A0B6E