Видео

Видео към лекцията "Шаблонен (Template) binding в WinJS" от курса Лято 2012 - ЛИШ - Програмиране за Windows 8, Metro и WinJS.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?list=PL54511B9E641A0B6E&v=C2b3KE0UAmU&feature=player_detailpage