Видео - 11 декември 2016г

Видео към лекцията "Урок - 11 декември 2016г" от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/9IeOQ-nJ7GU