Видео - 14 декември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част 1" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1xTFhec5QEY