Видео - 15 декември 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/P890W79Y8_4