Видео - 15 декември 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в Javascript" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ndsF5e5tgRA