Видео - 16 декември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Основи на HTML" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ck5oXyHP4Xk&list=PLF4lVL1sPDSnIxi3cJnM_nuHYz4TORnco