Видео - 16 декември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "HTML Форми и Фреймове" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=D9BIwyB6dk0&index=2&list=PLF4lVL1sPDSnIxi3cJnM_nuHYz4TORnco