Видео - 16 декември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Въведение в CSS" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VjfLwlGaUec&feature=youtu.be