Видео - 18 декември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "JavaScript Document-Object-Model (DOM)" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OiNSRMayY_Q&feature=youtu.be