Видео - 18 декември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Въведение в jQuery" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qcvb_6zw7AE&feature=youtu.be