Видео - 21 януари 2015 - Николай Костов

Видео към лекцията "HTTP & jQuery AJAX" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kM-FBWSwHSs