Видео - 22 януари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "HTTP & jQuery AJAX" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GOu16uOQqNY&list=PLF4lVL1sPDSlV0DCfBW5kR4vZlmZeRMBZ&index=10