Видео урок

Видео към лекцията "Завършен TD" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0SERTZ3Vxa8