Видео

Видео към лекцията "Примерен IT тест" от курса Февруари 2012 - Десктоп приложения със C# и WPF.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=JE8qw_5iOW4