Видео - 21 декември 2016 - Константин

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FHzv6klq4bM