Видео

Видео към лекцията "Преглед на XAML и WPF" от курса Февруари 2012 - Десктоп приложения със C# и WPF.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-gBFYrqhi14