Видео - 22 декември 2016 - Константин

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част 2" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ITGfUfj8f9Y