Live demo - Задача Vehicles - Константин

Видео към лекцията "Цикли" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=is78YyDkbrI