Видео - 23 декември 2016 - Константин

Видео към лекцията "Разширяващи методи, делегати, ламбда и LINQ" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gbe4ino0e2o