Видео - 25.12.2016г.

Видео към лекцията "Урок - 25.12.2016г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/T0g8QA6iyaY