Видео - 04 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Масиви" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-f6pCEvJkj4