Видео - 06 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Използване на обекти" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/deBjOyCjxRw