Видео - 06 януари 2017 - Виктор

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част 2" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/j0XLSCmCb9A