Видео 31.12.2016г.

Видео към лекцията "Урок 31.12.2016/01.01.2017г." от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/RSOFPKcsoTQ