Видео - 11 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Регулярни изрази" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XeJR3QT4E1o