Видео урок

Видео към лекцията "Ханойски кули и стек" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/N1GQHbt2Nwg