Видео урок

Видео към лекцията "BFS - най-кратък път, свързаност" от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 23+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Hyb7PCqtqvs