Видео (част 1)

Видео към лекцията "Работа с WPF и бази данни" от курса Февруари 2012 - Десктоп приложения със C# и WPF.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=88cEkMweJc4