Задача Game of Trolls - 13 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Workshop" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Io5L1oOcg8w