Видео - 13 януари - Стивън

Видео към лекцията "Обща система от типове в .NET" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/itir6fW1ang