Видео - 15 януари 2017г.

Видео към лекцията "Memory Game. Масив за цветовете, поредност на обърната карта- 15 януари 2017г." от курса Разработка на игри - Средно напреднали /Урок 10+/ - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/z01knsVUot8